Reklamace

Reklamační list

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

 

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni uplatnění reklamace spotřebitelem a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit.

 
 
 
Osobní údaje
 
Křestní jméno a příjmení: .............................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................

Telefonní/mobilní číslo: ............................................................................................................................
 
Firemní údaje

Název společnosti: ...........................................................................................................................................

IČO: .............................................................................DIČ:......................................................................
 
Vaše adresa

Ulice: .........................................................................................................................................................

Město .............................................................................PSČ:.....................................................................
 

Informace o závadě

Typ produktu: .....................................................................................................................................................Číslo faktury: ......................................................................................................................................................

Popis závady: .....................................................................................................................................................